CEIP FALGUERA

Sant Feliu de Llobregat

promotor: Ajuntament de St. Feliu de Llobregat
sup:
2.420
arquitecte: Isidre Viñas i Llebot
PEM:
1.363.567 €