ESCOLA BRESSOL TAMBOR

Sant Feliu de Llobregat

promotor: Ajuntament de St. Feliu de Llobregat
sup:
816
arquitecte: Isidre Viñas i Llebot
PEM:
763.886 €