EDIFICI JUDICIAL, ampliació i reforma

Reus

promotor: G.I.S.A.
sup:
5.344
arquitectes: Enric Sòria - Victòria Bellsolell
PEM:
3.626.536 €