COMISARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA

Valls

promotor: G.I.S.A
sup:
2.295
arquitecte: Ignasi Veciana
PEM:
3.372.925 €