Sant Feliu de Llobregat

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sup: 2.420 m²

Arquitecte: Isidre Viñas i Llebot

PEM: 1.363.567 €