Sant Feliu de Llobregat

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sup: 700 m²

Arquitecte: Manel Pacareu

PEM: 74.172 €