Sant Feliu de Llobregat

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sup: 9.850 m²

Arquitecte: Manel Pacareu

PEM: 1.632.797 €