Sant Feliu de Llobregat

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sup: 10.350 m²

Arquitecte: Manel Pacareu

PEM: 642.133 €