Reus

Promotor: G.I.S.A.

Sup: 5.344 m²

Arquitecte: Enric Sòria - Victòria Bellsolell

PEM: 3.626.536 €