Sant Feliu de Llobregat

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sup: 2.352 m²

Arquitecte: Manel Pacareu

PEM: 240.404 €