Sant Feliu de Llobregat

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sup: 816 m²

Arquitecte: Isidre Viñas i Llebot

PEM: 763.886 €